Overlijden Joke van Uuden

Wij zijn bedroefd door het overlijden van

Joke Van Uuden – de Wildt

Ruim 10 jaren was Joke als vrijwilligster verbonden aan het dorpshuis Alverna, de Oase.

Met veel plezier en inzet werkte zij in de bediening van ons dorpshuis. Zij wist onze bezoekers gastvrij te ontvangen en voor vaste bezoekers volstond een knikje om het gewenste drankje door haar aangereikt te krijgen. Een collega met het hart op de juiste plaats. Wij zullen haar missen bij ons werk voor de Oase.

Wij wensen Heidy en Jurgen met hun gezinnen veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur, beheerders en vrijwilligers van
Dorpshuis Alverna, de Oase