Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die met persoonsgegevens werken. De privacyrechten voor personen zijn met deze wetgeving versterkt en uitgebreid en de verantwoordingsplicht voor organisaties is hiermee verzwaard. Stichting Dorpshuis Alverna (de Oase) heeft met het oog op deze Europese wetgeving een privacyverklaring opgesteld, die je hieronder kunt vinden.

 

PRIVACYVERKLARING OASE 20052018