Bestuur

De organisatie van “Stichting Dorpshuis Alverna” kent een Stichtingsbestuur, maar daarnaast ook een Raad van Aangeslotenen.

Aan de Raad van Aangeslotenen wordt een bijzondere positie toegekend. Deze wordt op een andere pagina nader toegelicht.

Het stichtingsbestuur wordt geformeerd op basis van de statuten.

“Dorpshuis de Oase” is de naam die in het dagelijkse leven gebruikt wordt.

Het Bestuur bestaat per 1-1-2019 uit:

Voorzitter:                     John Peters                                             e-mail: JohnenMarian84@kpnmail.nl              

Penningmeester:         Cor Renkens                                            e-mail: correnkens@hotmail.com                     

Secretaris:                  Rien Kellendonk                                      e-mail: mhc.kellendonk@gmail.com                  

Bestuurslid:                 Katinka Viester                                   e-mail: katinka_viester@hotmail.com                   

Bestuurslid:                 Piet de Bruijn                                          e-mail: bruijnpiet6603@gmail.com                      

Bestuurslid:                 Ferry Willems                                         e-mail: f.a.m.willems@hotmail.com                      

Bestuurslid:                 Frans Hofmans                                       e-mail: f.hofmans6603@gmail.com