Dementie Vriendelijk Alverna

Leergemeenschap Dementievriendelijk Alverna 

Sinds kort is de Leergemeenschap Dementievriendelijk Alverna actief.

De gemeente Wijchen heeft Alverna hiertoe als (pilot) leefgemeenschap aangewezen.

Twee onderzoekers (vanuit de Radboud universiteit) hebben een lokale werkgroep geformeerd met als doel initiatieven te starten voor het realiseren van een dementievriendelijke leefomgeving. Hiertoe is de Leergemeenschap Dementievriendelijk Alverna gestart. Vanuit deze leergemeenschap zijn er een drietal werkgroepen geformeerd, die zich allen richten op het realiseren van een dementievriendelijk Alverna.

Werkgroep Beweeginitiatieven

Eén van die werkgroepen, de werkgroep beweeginitiatieven, houdt zich bezig met het realiseren van ‘beweeginitiatieven voor mensen met dementie’ en heeft als prioriteit gesteld om Alverna als beweegvriendelijke omgeving in te richten. Door concreet in, op en rondom Alverna beweegroutes aan te leggen, willen we de inwoners van Alverna (in het bijzonder mensen met dementie) stimuleren om zoveel mogelijk (zelfstandig) te blijven bewegen, zodat ze gebruik kunnen blijven maken van de voorzieningen en daarnaast ook deel kunnen (blijven) nemen aan de sociale activiteiten op Alverna.

Omdat we graag, daar waar mogelijk, willen samenwerken en aansluiten op al lopende initiatieven, is samenwerking gezocht en gevonden met de dorpsraad Alverna. In gezamenlijkheid richten we ons o.a. op het realiseren van beweegroutes in, op en rondom Alverna.

Kwaliteit van leven

Uitgaande van bovenstaande vinden wij het wenselijk dat ook senioren (met dementie) zo lang mogelijk kunnen blijven bewegen om hun functioneren en kwaliteit van leven te verbeteren. Naast de thuissituatie en het zorgaanbod vormen ook de vele (sport)organisaties en verenigingen, waarbij de senioren hun vrije tijd doorbrengen(brachten) een belangrijke schakel om hen een optimale, sportieve en beweegvriendelijke omgeving te bieden.

Ommetjes

Eén van de ideeën is het realiseren van ‘ommetjes’  (beweegroutes). Zodat mensen vanuit hun eigen huis, maar ook vanuit bijvoorbeeld Luciver (Laverna/Rivotorto) of vanuit dorpshuis de OASE etc. veilig en vertrouwd kunnen gaan wandelen en/of fietsen. Zelfstandig of onder begeleiding. Door gebruik te maken van deze beweegroutes, komen mensen langs bekende Alvernese plaatsen en herkenningspunten. Zoals bijvoorbeeld de kerk, de Mariakapel, het dierenweitje, het rozentuintje.

Deze sociale ontmoetingsplaatsen willen we, daar waar nodig, (her)inrichten, zodat mensen hun sociale contact met Alverna zo lang mogelijk behouden.

De werkgroep houdt u via de website van de dorpsraad en de Oase op de hoogte