Uitwerkgroepen

Als vervolg op het presenteren van het Dorpsontwikkelingsplan zijn er groepen geformeerd die alle adviezen vanuit het plan zullen proberen te realiseren.

 

Als een van de eerste is de Uitwerkgroep Bermen Graafseweg aan de slag gegaan. Zij hebben de aanwonenden via een persoonlijke benadering uitgenodigd voor een avond waarop de inwoners van Alverna konden meepraten en uiteindelijk een besluit zouden nemen. De andere inwoners werden via Wegwijs uitgenodigd. Uitkomst van de avond was dat er unaniem gekozen werd voor een grasberm die ongeveer 18 keer per jaar gemaaid zal gaan worden.

 

 

 

De andere uitwerkgroepen zijn inmiddels ook aan de slag gegaan. Dit neemt niet weg dat als u geïnteresseerd bent in een van de onderwerpen dat u zich alsnog kunt aanmelden om mee te denken en mee te werken. U kunt daarvoor het beste een van de leden van betreffende groep benaderen. Mocht u niet precies weten wat de uitwerkgroep gaat doen dan kunt u in het boekwerkje van de DOP een en ander nog naslaan. Ook het boekwerkje staat op de site van De Oase.

Huidige samenstelling uitwerkgroepen:

uitwerkgroepen DOP