Nieuws aanbouw keuken

 

 

 

 

Laatste nieuws aanbouw keuken.

 

Het is even stil geweest rond de aanbouw van de keuken.

Maar dat wil niet zeggen dat we stil gezeten hebben.

Het werkgroepje dat zich bezig hield met de inventaris van de keuken heeft verschillende keukenleveranciers scherp aan de tand gevoeld en het onderste uit de kan gehaald. De keuze daarbij was om zo veel mogelijk voor elektrische apparatuur kiezen omdat de toekomst hoe langer hoe meer er een is van zonder gas.

Dit heeft echter wel gevolgen voor de elektra aansluiting. Hiervoor is een extra zware kabel nodig omdat onze huidige installatie dat niet kan trekken.

Er is intensief overleg geweest met de gemeente over deze extra zware kabel. Deze kabel moet van de andere kant van de Graafseweg naar de Oase getrokken worden. Dit is een erg dure aangelegenheid! Gemeente heeft daarvoor een extra toezegging gedaan van 25.000 euro!

Ook is er druk overleg geweest met de aannemer om te komen tot een overeenkomst.

Natuurlijk gaat het daarbij om geld, maar ook om wat nodig en noodzakelijk is : hoe werken we wanden en vloeren af, welke vetvangput moet er komen, hoe komen we tot een goede klimaatbeheersing etc.

Uiteindelijk zijn de laatste puntjes op de i gezet en zal de overeenkomst met Frank Lemmers Bouw getekend worden.

Om het financiële plaatje helemaal rond te krijgen hebben we nog een poging in het werk gesteld om bij de Povincie Gelderland een subsidie los te krijgen. Dit is ons inderdaad gelukt. Samen met de andere subsidiegevers als Oranje Fonds, VSB fonds, Rabo Cooperatiefonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gemeente Wijchen en natuurlijk onze eigen reservepot hebben we de financiering van het project rond.

Direct na de bouwvakantie kan dan met de werkzaamheden begonnen worden.

We proberen de overlast voor iedereen zo beperkt mogelijk te houden, maar we zullen er ongetwijfeld niet aan ontkomen dat we af en toe wat moeten improviseren.

Maar we krijgen er ook iets fantastisch voor terug.