Afscheid beheerder Eef Evers

 

 

Onze beheerder, Eef Evers, heeft het bestuur van Dorpshuis Oase laten weten dat hij per 1 oktober, zijn werkzaamheden voor de Oase gaat beëindigen.

Acht jaar lang, waarvan vijf jaren als beheerder, heeft hij zich ten volle voor ons dorpshuis ingezet. De functie is in de laatste jaren wat veranderd en dat heeft Eef ertoe doen besluiten om ermee te stoppen.

Het bestuur respecteert zijn besluit.

Op 28 september neemt het bestuur, samen met “zijn” vrijwilligers, afscheid van Eef. Eef heeft aangegeven het afscheid te willen beperken tot zijn naaste medewerkers.

Wij zijn Eef erkentelijk voor zijn inzet en het vele werk dat hij voor ons heeft verricht. In de Oase zullen we hem weer gauw terugzien als lid van de KBO bij het biljarten en sjoelen, zo heeft hij ons laten weten.

Intussen heeft het bestuur actie ondernomen om de beheersfunctie opnieuw in te vullen per 1 oktober en kunnen al meedelen dat dit gaat lukken. De beheerdersfunctie wordt vanaf die datum ingevuld door drie vrijwilligers, te weten, Cor Albers, Rob Willems en Gerard van der Burgt, alle drie min of meer bekend met de Oase. Over de taakverdeling zijn afspraken gemaakt. In de komende periode zullen de taken en de verdeling regelmatig geëvalueerd worden, teneinde de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.