Het bestuur heeft recent besloten de huurprijzen voor het jaar 2018 aan te passen.

Dit besluit is door de Raad van Aangeslotenen onderschreven.

 

Oase huurprijzen 2018

HUURPRIJZEN 2018 ( vastgesteld in vergadering RvA d.d. 22 maart 2017 ).

 

Onderscheid in “Tijdsblokken” en in “Losse Uren”.

 

Tijdsblokken:

Ochtendblok tussen 8.00 en 12.00 uur; Middagblok tussen 13.00 en 18.00 uur en

Avondblok tussen 19.00 en 24.00 uur.

 

Categorieën huurders:

  • Permanent gebruik door leden van Raad van Aangeslotenen
  • Incidenteel gebruik door leden van Raad van Aangeslotenen (andere dag of tijd)
  • Huur door Derden

 

Raad van Aangeslotenen 2018:

Mountain Dancers, Echo der Bergen/El Monte, Bridgeclub Wijchen, De Kleurencirkel, Meer Welzijn, KBO Alverna, Hoshuuske, De Zonnebloem en Eco das Montanhas.

 

Speciale regelingen:

  • Sint Nicolaascomité: voor de jaarlijkse sinterklaasviering is geen huurprijs verschuldigd vanwege ten behoeve van geheel Alverna.
  • O.P. : geen huurprijs , eveneens vanwege ten behoeve van geheel Alverna.
  • Evenementen georganiseerd door Stichting Dorpshuis Alverna, zoals Liederentafel en Rikken of Rommelmarkt zijn zonder huurprijs.
  • Mountain Dancers: op basis van permanente huur van de ter beschikking gestelde ruimten zijn in overleg met bestuur MD afspraken vastgelegd in een huurovereenkomst (2012).

 

 

Vrije blokken Raad van Aangeslotenen:

Alle leden Raad van Aangeslotenen hebben per jaar recht op 2 x vrije blokken gelijk aan vaste

blokken of vaste uren welke zij permanent volgens huurcontract huren.


DE GROTE ZAAL:

Categorie 1 (huur door leden van de RvA op jaarbasis)

Ochtendblok (8-12 uur)     Middagblok (13-18 uur)   Avondblok(19-24 uur)

 

€ 107,– per uur                   € 107,– per uur                   € 350,– per uur

 

Categorie 2 ( huur door derden of incidenteel gebruik door leden RvA)

Ochtendblok                                    Middagblok                          Avondblok

€ 26,– per uur                     € 26,- per uur                      € 37,– per uur

€ 71,– per blok                   € 71,– per blok                  €.119,- per blok

 

DE VOORKAMER:

Categorie 1 (huur door leden van de RvA op jaarbasis)

Ochtendblok (8-12 uur)     Middagblok (13-18 uur)   Avondblok(19-24 uur)

€ 63,– per uur                     € 63,– per uur                     € 137,– per uur

( per casus bezien of niet-RvA leden dan max € 625,– p.j. bij max 3 uur ).

 

Categorie 2 ( huur door derden of incidenteel gebruik door leden RvA)

 Ochtendblok                                    Middagblok                          Avondblok

€,17,– per uur                     € 17,– per uur                     € 17,– per uur

€ 38,– per blok                   € 38,– per blok                   € 38,– per blok

 

DE ACHTERKAMER:

Categorie 1 (huur door leden van de RvA op jaarbasis)

Ochtendblok (8-12 uur)     Middagblok (13-18 uur)   Avondblok(19-24 uur)

€ 53,– per uur                    € 53,– per uur                     € 116,– per uur

( per casus bezien of niet-RvA leden dan max € 525,– p.j. bij max 3 uur).

 

Categorie 2 ( huur door derden of incidenteel gebruik door leden RvA)

Ochtendblok                                    Middagblok                          Avondblok

€ 14,– per uur                     € 14,– per uur                     € 14,– per uur

€ 33,– per blok                   € 33,– per blok                   € 33,– per blok

 

 

Huur 2018 Mountain Dancers : 5 % stijging t.o.v. 2017.