Achtergrond Verbouwing

 

Vanuit historie tot heden:

Tot 1980 was het “ Patronaat “ het belangrijkste onderkomen voor diverse verenigingen in Alverna. In dat jaar werd het Patronaat afgebroken en werd op bijna dezelfde plek een nieuw dorpshuis gebouwd met de naam “ De Oase “. Het nieuwe dorpshuis werd geleid door een stichtingsbestuur. Uit de verenigingen, die van het dorpshuis gebruik maakten, werd een Raad van Aangeslotenen gevormd. Vertegenwoordigers van deze verenigingen worden officieel benoemd tot lid van de Raad van Aangeslotenen. Deze Raad overlegt regelmatig met het stichtingsbestuur over het gebruik van het dorpshuis De Oase heeft na ruim 35 jaar haar vaste plek in de dorpsgemeenschap Alverna bewezen. Vele verenigingen die structureel of incidenteel gebruik maken van het dorpshuis brengen in brede zin vertier voor de inwoners van Alverna en haar directe omgeving en bovenal hebben de leden ervan zelf plezier in hun samenzijn. De Stichting Dorpshuis Alverna draagt zorg voor een (verdere) ontplooiing van het verenigingsleven in Alverna middels een verantwoorde exploitatie / beheer van het dorpshuis De Oase.

De Nieuwe Toekomst:

Het Stichtingsbestuur heeft in 2014 een visie geschreven hoe dorpshuis Oase een toekomstbestendige plek in het dorp kan verwerven. Hiervoor zijn een aantal randvoorwaarden nodig, maar ook een aantal nieuwe functies. Ook in het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) dringen inwoners van Alverna aan op een intensiever gebruik van de Oase door met name jeugd en senioren. Daarbij wordt gedacht aan een chillplek voor de jeugd, nieuwe activiteiten voor de jeugd, en een nieuwe en betere ontmoetingsplek voor ouderen. Samen koken en samen eten krijgt daarbij de nodige aandacht.

Met Stichting Meer Welzijn, die functioneert onder de vlag van de gemeente Wijchen, is geconcludeerd dat ook de zorgfunctie in het kader van de WMO in de Oase een rol zou moeten krijgen. Met name wordt gedacht aan dagopvang voor beginnend dementerende ouderen. Hierbij is een maaltijdverstrekking noodzakelijk. Het onderbrengen van nieuwe functies en het verbeteren van de bestaande functies stellen ook nieuwe eisen aan het gebouw. Hiertoe zullen ruimten geschikt gemaakt dienen te worden cq geoptimaliseerd te worden. Dit kan in combinatie met het plegen van onderhoud aan het gebouw. Met name de keuken speelt daarbij een cruciale rol. Opdit moment fungeert de keuken eigenlijk alleen als ruimte voor opslag van de bar en als spoelkeuken. Willen we nieuwe functies tot hun recht laten komen dan zal de keuken uitgebreid moeten worden zodat er ook etenswaren verwerkt kunnen worden en maaltijden voorbereid kunnen worden. Ook de “huiskamerfunctie” die recent gerealiseerd is (een zitje met wand-TV en lectuur/krant grenzend aan de bar), vereist dat we iets meer kunnen bieden dan alleen een glaasje fris en een kop koffie. Wij verwachten dat met name kleine lunchgerechten de huiskamerfunctie zouden kunnen versterken. Hierdoor zal de ontmoetingsfunctie meer tot zijn recht komen. Maar om dit mogelijk te maken moet er dus in de keuken geïnvesteerd worden.

Onze vaste huurders De Zonnebloem en KBO zien zelf ook mogelijkheden om nieuwe activiteiten te starten mits de keukenfaciliteit geoptimaliseerd is. Ook vaste huurder Hoshuuske (eenmaal per maand regionale discoavond voor mensen met beperking)geeft dit aan. Als voorbeeld wordt gegeven dat al dan niet specifieke bijeenkomsten vaak vergezeld zouden moeten gaan met een kopje soep, een broodje of een snack. Nu moeten deze bij de bestuursleden van betreffende verenigingen thuis voorbereid worden en vervolgens in gamellen en kratjes naar het dorpshuis gebracht worden. Deze werkwijze is niet meer van deze tijd! De huidige keuken is nog zoals die in 1980 was , klein met ca 12 m2 en enkel voorzien van een werkblad van ca 2 m met wasbak en afzuigkap. Verder zijn er geen voorzieningen, behoudens een professionele stand-alone afwasmachine.