Raad van Aangeslotenen

Het stichtingsbestuur benoemt een Raad van Aangeslotenen. Deze Raad van Aangeslotenen bestaat uit vertegenwoordigers van de besturen van de verenigingen, die permanent en daadwerkelijk van het Dorpshuis Oase Alverna gebruik maken. Elke vereniging wijst een vertegenwoordiger aan als lid van de Raad van Aangeslotenen. Meestal zijn dit bestuursleden van betreffende verenigingen.
Deze aanwijzing blijft ten opzichte van de stichting geldig zolang deze niet schriftelijk aan de secretaris van de stichting is ingetrokken. De RvA heeft de bevoegdheid aanbevelingen te doen aan het stichtingsbestuur waar het gaat om het beleid van het stichtingsbestuur, zonder dat het stichtingsbestuur aan deze aanbevelingen gehouden is.
 Tweemaal per jaar vindt er een vergadering plaats tussen bestuur en Raad van Aangeslotenen. In een van die vergaderingen vindt een bespreking van de jaarrekening en begroting plaats. Ook worden in die vergadering de nieuwe huur- en consumptieprijzen overlegd en goedgekeurd. Verder worden diverse afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik van de ruimten die gehuurd worden. Ook in het gehele voortraject van de verbouwing van de zaal en de uitbouw van de keuken is de Raad van Aangeslotenen intensief betrokken.
Organisatie Titel Voornaam Achternaam Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Functie
Bridgeclub Dhr. Kees Ermshaus Ravensteinseweg 306 6602 NA Wijchen 024-6415123 keesermshaus@outlook.com penningmeester
Eco das Montanhas Dhr. Sjaak vd Vlist Franciscusstraat 2 6603DR Alverna 06-12993359 svdvlist@planet.nl  penningmeester
Eco das Montanhas Mw Frens Giesbers Coehoornhof 9 6612 AS Nederasselt f.giesbers@hotmail.com  secretaris
El Monte Music Mevr. Lianne Gollenbeek Hatertseweg 97 6533 AD Nijmegen 024-8801618 info@elmontemusicalverna.nl secretaris
El Monte Music Dhr. Jan v. d. Bogaard Waterstraat 48 6573AD Beek 06-53325373 jan-jac.vandenbogaard@home.nl voorzitter
Dhr. Herman Dinnessen Cuijk
Hoshuuske Mevr. Claudia Willems Ververt 11-20 6605 AD Wijchen 024-6421211 info@hoshuuske.nl secretaris
Hoshuuske Mevr. Linda Haasjes Galbasingel 39 6642 BK Beuningen 024 3777364 lindahaasjesmail@gmail.com  voorzitter
Hoshuuske Dhr. Michel Hendriks j.kleijn8@upcmail.nl bestuurslid
KBO Alverna Dhr. Jan Weijers Leostreaat 6603DT Alverna 06-83369232 voorzitter
KBO Alverna Dhr. Hans Peperkamp Tunnelweg 134 6601 CZ Wijchen 06-12980426 hans.peperkamp@hotmail.com penningmeester
Kleurencirkel Mevr. Henriëtte Barsch Leostraat 27 6603EA Alverna 024-6418486 a.barsch@kpnplanet.nl voorzitter
Kleurencirkel Dhr. Jac de Jong Kraaijenberg 95-03 6601 PD Wijchen 06-44774436 jacdejong3@gmail.com
Kleurencirkel Mevr. G Goretti Bernards Blauwe Hof 61-27 6602 ZL Wijchen Gorettibernards@xmsnet.nl secretaris
Mountaindancers
Mountaindancers Mw. Henriëtte Arends 06-27273639
Zonnebloem Dhr. Geertjan Loeffen Heumenseweg 28 6603 CZ Alverna 024-6422383 info@loeffenbloemdeco.nl voorzitter
Zonnebloem Mevr. Marian Verweij Groenwoudseweg 18 6603 DJ Alverna 024-6418290 marianverweij@hotmail.com Bezoekwerk
Zonnebloem Mevr. Els Kersten Leostraat 3 6603 EB Alverna 024-6415668 h.w.m.kersten2@gmail.com
Dorpsraad Alverna Dhr. Wim Wennekes Panhuisweg 14 6603KA Alverna 06-13265485 wennekesgottmer@gmail.com secretaris
Dorpsraad Alverna Dhr. Remy Arends Graafseweg 582 6603CL Alverna 06-53567618 remyarends@hetnet.nl voorzitter