Raad van Aangeslotenen

Het stichtingsbestuur benoemt een Raad van Aangeslotenen. Deze Raad van Aangeslotenen bestaat uit vertegenwoordigers van de besturen van de verenigingen, die permanent en daadwerkelijk van het Dorpshuis Oase Alverna gebruik maken. Elke vereniging wijst een vertegenwoordiger aan als lid van de Raad van Aangeslotenen. Meestal zijn dit bestuursleden van betreffende verenigingen.
Deze aanwijzing blijft ten opzichte van de stichting geldig zolang deze niet schriftelijk aan de secretaris van de stichting is ingetrokken. De RvA heeft de bevoegdheid aanbevelingen te doen aan het stichtingsbestuur waar het gaat om het beleid van het stichtingsbestuur, zonder dat het stichtingsbestuur aan deze aanbevelingen gehouden is.
 Tweemaal per jaar vindt er een vergadering plaats tussen bestuur en Raad van Aangeslotenen. In een van die vergaderingen vindt een bespreking van de jaarrekening en begroting plaats. Ook worden in die vergadering de nieuwe huur- en consumptieprijzen overlegd en goedgekeurd. Verder worden diverse afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik van de ruimten die gehuurd worden. Ook in het gehele voortraject van de verbouwing van de zaal en de uitbouw van de keuken is de Raad van Aangeslotenen intensief betrokken.
ORGANISATIE Achternaam Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail
Bridgeclub Mevr. Jaspers Rogge 24 6581RZ Malden 024-3585317 bridgeclubwijchen@gmail.com
Bridgeclub Dhr. Ermshaus Ravensteinseweg 306 6602 NA Wijchen 024-6415123 keesermshaus@hotmail.com
Eco das Montanhas Dhr. vd Vlist  Franciscusstr. 2  6603DR  Alverna  024-6419121 svdvlist@planet.nl
El Monte Dhr. van Swam bart@vanswam.com
El Monte Dhr. Willems Antoniusstraat 66 6603 DV Alverna 024-6422727 tonnie.willems@xmsnet.nl
Hoshuuske Mevr. Willems Ververt 11-20 6605 AD Wijchen 024-6421211 info@hoshuuske.nl
Hoshuuske Mevr. Haasjes Galbasingel 39 6642 BK Beunningen 024 3777364 lindahaasjesmail@gmail.com
KBO Alverna Mevr Gremmen
06-25265425
jolande29@hotmail.com
Kleurencirkel Mevr. Barsch Leostraat 27 6603EA Alverna 024-6418486 a.barsch@kpnplanet.nl
Kleurencirkel Dhr. de Jong Kraaijenberg 95-03 6601 PD Wijchen 024-6412353 jacdejong.jdj@gmail.com
Mountaindancers Dhr. Janssen Clarastraat 6603 Alverna j.h.f.janssen@live.nl
Zonnebloem Dhr. Loeffen Heumenseweg 28  6603CZ Alverna info@loeffenbloemdeco.nl
Zonnebloem Mevr. Kersten Antonellusstraat 15 6603 DL Alverna 024-6412489 e.kersten.alverna@kpnmail.nl