Dorpshuis de Oase

Doel van de Stichting

De “Stichting Dorpshuis Alverna” stelt zich ten doel dorpshuis “DE OASE” te exploiteren ten behoeve van een verantwoorde ontplooiing van het verenigingsleven op Alverna. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verrichten van werkzaamheden die verbonden zijn aan de exploitatie van het dorpshuis.

Gebruik van het dorpshuis

“DE OASE” staat ter beschikking voor alle in Alverna en omgeving gevestigde instellingen, verenigingen en/of groeperingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, cultureel en recreatief gebied. De Stichting Dorpshuis Alverna beschikt over een beperkte Horecavergunning waardoor het ter beschikking stellen van de ruimten van de Oase voor feesten en partijen van persoonlijke aard niet is toegestaan.

Laatste nieuws en activiteiten