Laatste nieuws Corona

Op de persconferentie van dinsdag 3 november leek de boodschap van minister-president Rutte heel duidelijk: de buurthuizen moeten twee weken dicht. Maar inmiddels is duidelijk dat er geen algemene sluiting komt voor buurthuizen. De buurthuizen zijn te belangrijk voor steun en onderlinge solidariteit.

De Tweede Kamer stemde unaniem in met een voorstel voor meer ruimte om bepaalde functies en activiteiten in buurthuizen door te laten gaan. De premier wil dat de ‘generieke inloop’ stopt in openbare gebouwen. Dat is het geval als mensen in de buurthuizen alleen op afspraak samenkomen en in een besloten setting. In een locatie waar de dagbesteding in besloten kring plaatsvindt mag ook iets genuttigd worden.

Uitzonderingen
Op de website van Rijksoverheid over de nieuwste coronamaatregelen worden enkele uitzonderingen op de sluiting van gebouwen genoemd. Onder het kopje ‘openbare gebouwen gesloten, evenementen verboden’ zijn onder meer de volgende uitzonderingen te vinden:

  • zorginstellingen en dagbestedingen voor kwetsbare groepen, waar ook iets genuttigd kan worden door deze groepen
  • scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen (tot en met 17 jaar);
  • afhaalfunctie van eet- en drinkgelegenheden, inclusief coffeeshops
  • verkiezingen; de stemlokalen blijven open
  • onderwijsinstellingen en kinderopvang
  • uitvaartplechtigheden (maximaal 30 personen, inclusief kinderen, incl. eet- en drinkgelegenheid van uitvaartcentra) met ingang van maandag 9 november

Bepaalde activiteiten in buurt- en dorpshuizen kunnen dus wel doorgang vinden, zoals: dagbesteding, kinderactiviteiten, afhaalconsumpties, stembureau, onderwijsactiviteiten en uitvaarten. Een aantal veiligheidsregio’s heeft aangegeven te wachten op een brief van het Ministerie van VWS met een uitwerking van de details van de gedeeltelijke openstelling voor buurthuizen. (Zie ook het artikel: welke route moet je bewandelen als je open wilt blijven)

What do you want to do ?

New mail