Bestuur

De organisatie van “Stichting Dorpshuis Alverna” kent een Stichtingsbestuur, maar daarnaast ook een Raad van Aangeslotenen.

Aan de Raad van Aangeslotenen wordt een bijzondere positie toegekend. Deze wordt op een andere pagina nader toegelicht.

Het stichtingsbestuur wordt geformeerd op basis van de statuten.

“Dorpshuis de Oase” is de naam die in het dagelijkse leven gebruikt wordt.

 

 

Het Bestuur bestaat per 1-1-2019 uit:

Voorzitter:                     John Peters                                             e-mail: JohnenMarian84@kpnmail.nl              

Secretaris:                     Katinka Viester                                       e-mail:katinka_viester@hotmail.com               

Penningmeester:         Cor Renkens                                            e-mail: correnkens@hotmail.com                     

Bestuurslid:                  Rien Kellendonk                                      e-mail: mhc.kellendonk@gmail.com                      

Bestuurslid:                 Piet de Bruijn                                          e-mail: bruijnpiet6603@gmail.com                      

Bestuurslid:                 Ferry Willems                                         e-mail: f.a.m.willems@hotmail.com                      

Bestuurslid:                 Frans Hofmans                                       e-mail: f.hofmans6603@gmail.com